LETO PRAJE NAPUMPOVANÝM BICEPSOM . PRIDAJTE NA NE TROCHU HMOTY.

Kto nepoznal, neuverí. Ovšem žiadne tréningové programy na paže nefungujú večne, takže po určitej dobe väčšinou zaznamenáte, že už nedochádza k prírastkom. V tomto prípade musíte rast stimulovať novými prístupmi, prípadne tréningovým programom, ktorý zaťaží ruky inak ako doteraz, čím docielite ďalších prírastkov sily a svalovej hmoty. Pozrime sa teraz na niekoľko dôležitých, ale často prehliadaných aspektov potrebných pre úspešné programy na rozvoj rúk .

Vzťah medzi cvikom a počtom opakovaní

Niektoré cviky fungujú lepšie pri určitom počte opakovaní. Síce pre to neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ale je to výsledok poznatkov z tréningovej praxe, teda z empírie (ako napokon väčšina poznatkov, ktoré obohacujú naše tréningové postupy). Pre Scottové zdvihy je najlepšie používať 8 až 10 opakovaní, pri koncentrovaných zdvihoch jednoruč 10 až 12 opakovaní a pri bicepsových zdvihoch v stoji s veľkou činkou dokonca iba 3 až 6 opakovaní. Všeobecne platí, že izolované cviky lepšie fungujú pri vyššom počte opakovaní a kombinované pri nižších počtoch. Dôležité je, aby ste si sami zistili, aké kombinácie cvikov a opakovaní Vám prinášajú tie najlepšie výsledky. S týmito počtami opakovaní potom prevažne pracujte.

Zaraďovanie rozdielnych uhlov pohybu

Už len malá zmena vykonania určitého cviku môže jednoducho, ale účinne "naštartovať" nový svalový rast. Mnohí cvičenci to robia dokonca automaticky, bez toho by to vôbec postrehli. Logika tohto postupu je úplne jednoduchá. Pri vykonávaní určitého cviku sa počas pohybu zapájajú určité svalové vlákna. Ak zmeníte uhol pohybu, dôjde k zapojeniu iných, doteraz nevyužitých svalových vlákien, čo podporuje ďalšie svalové prírastky. Väčšina cvičencov vykonáva napríklad bicepsové zdvihy s lakťami držanými tesne pri tele a s predlaktím smerujúcim kolmo dopredu, Skúste predlaktia od tela o niečo oddialiť. Na prvý pohľad je to malá zmena, ale tie najmenšie zmeny prinášajú často tie najväčšie účinky. Zvlášť cvičenie s kladkami ponúka nespočetné množstvo rôznych variácií. U toho istého cviku sa dá použiť niekoľko rôznych uhlov podľa toho, ako sa postavíme voči kladke: či ju sťahujeme zhora, alebo ťaháme zospodu. Ak meníme východiskové postavenie cvikov, musí sa sval prispôsobiť novej situácii a aj keď napríklad spočiatku nemáte z tejto zmeny ten najlepší pocit, vydržte. Chvíľu trvá, než sa sval "zapracuje" a modifikovaný cvik začne prinášať výsledky.

Zmena šírky úchopu

Aj keď si je celý rad cvičencov vedomý čo takáto zmena prináša, je jej využitie k stimulácii svalového rastu veľmi zriedkavé. Až budete robiť nabudúce bicespový zdvih v stoji, jednoducho zmeňte šírku úchopu. Uchopte veľkú činku širším alebo užíom úchopom, než ste zvyknutí. Pracujte najlepšie s oboma variantmi a pozorujte výsledky. Len pre zopakovanie: použitím širšieho úchopu viac zaťažujeme vnútornú, krátku hlavu bicepsu, použitím užšieho úchopu (menej ako je šírka ramien) viac zaťažujeme vonkajšiu, dlhú hlavu bicepsu. Reakcia na tréning je vždy individuálna a čo funguje u jedného, ​​rozhodne nemusí fungovať u všetkých. Tiež tvar osi činky má vplyv na to, aký účinok bude ten istý cvik mať, to je už známa vec. Striedanie rovnej osi s EZ činkou prináša bicepsom nové podnety k rastu. Pri bicepsovom  zdvihu v stoji môžete postupovať nasledovne: V prvej sérii zvolíte rovnú os, v druhej sérii EZ činku a v tretej sérii zvoľte silnejšíiu os činky, ak takú máte k dispozícii. Takýmito tromi sériami vystavíte bicepsy šoku, ktorý bude znamenať nový rastový impulz.

Od izolovaných cvikov ku kombinovaným

Základná myšlienka spočíva v tom, že svalovú partiu najprv vyčerpáme izolovaným cvikom a až potom pokračujeme kombinovaným cvikom, ktorý túto svalovú partiu zaťažuje ťažšími váhami. Obľúbená je napríklad kombinácia na triceps, kedy najprv vykonávame francúzske tlaky v ľahu a potom nasledujú tlaky úzkym úchopom. Musíte sa však pripraviť na naozaj silné pálenie tricepsov. Najlepšie je používať na prvý izolovaný cvik činky a nasledujúce kombinovaný cvik absolvovať na prístrojoch. Pri prvom cviku ste oddýchnutý a máte lepšie pod kontrolou priebeh pohybu. Keď ste už vyčerpaný a ťažko môžete s voľnými váhami zvládať balans, sú cviky na prístrojoch oveľa vhodnejšie. Tieto kombinácie prinášajú naozaj brutálne napumpovanie, ktoré obstará skutočný rast.

Klasická "dvadsaťjednotka"

Každý článok o rozvoji rúk  sa musí touto "klasikou" zaoberať, pretože kulturisti ju používajú snáď už celú večnosť. Obľúbenosť tohto postupu je daná jeho schopnosťou vyvolať svalový rast. Existuje celý rad variantov, ale ja popíšem tú, ktorú pokladám za najúčinnejšiu . Vyskúšajte "dvadsaťjednotku" s veľkou činkou, s jednoručnými činkami alebo na kladke nasledujúcim postupom:

1. - 7. opakovania: v celom rozsahu pohybu

8. - 14. opakovania: polovičné opakovania z hornej polohy kontrakcie do stredu dráhy pohybu (lakťový kĺb zviera uhol cca 90 stupňov)

15. - 21. opakovania: polovičné opakovania , tentoraz zo spodnej pretiahnutej  polohy do stredu dráhy pohybu (v podstate doplnok predošlej varianty) Celkom teda vykonávame 21 opakovaní: sedem v celom rozsahu pohybu, ďalších sedem polovičné opakovanie zhora a posledných sedem polovičné opakovanie zdola.

Bicepsové zdvihy nadhmatom

Ruku na srdce: ako často ste videli v posilňovni niekoho, kto precvičuje biceps nadhmatom ? Väčšina z Vás asi ešte nikoho. Ak neviete, k čomu "obrátené " zdvihy slúžia, je najvyšší čas sa s nimi zoznámiť, pretože sa jedná o jeden z najdôležitejších cvikov, ktorý predstavuje najlepší a najjednoduchší spôsob, ako donútiť ruky  k rastu. Na rozdiel od bicepsových zdvihov podhmatom smerujú pri tomto cviku dlane nadol. Je vhodnejšie brať si jednoručné činky než činku veľkú, ako je to obvyklé, lebo rovná os vytáča zápästia do neprirodzenej polohy. Je možné tiež použiť bandáže na fixovanie zápästia . Tieto zdvihy zapájajú okrem bicepsov predovšetkým hlboký sval ramena, ktorý "podopiera" biceps, čím ho "vytláča" do výšky a zároveň pri pohľade z vonkajšej strany tvoria akési rozhranie medzi bicepsov a tricepsov. Tento cvik je možné zaradiť aj na precvičovanie predlaktia, pretože účinne zapája extenzormi zápästia, predovšetkým sval vretenný.

Tréning úchopu

Sila predlaktia býva často limitujúcim článkom precvičovanie bicepsov. Niekedy predlaktie po ťažkých bicepsových zdvihoch doslova prahne, a sila stisku zamdlieva. Z tohto dôvodu je potrebné zaradiť cviky na precvičenie ako extenzorov, tak flexorov predlaktia. Extenzormi precvičíte ohýbaním zápästia nadhmatom s jednoručkou  alebo veľkou činkou, prípadne tiež bicepsovými zdvihmi  nadhmatom. Flexory (vnútornú stranu predlaktia) posilníte ohýbaním zápästia podhmatom. Cviky sa vykonáva v sede a predlaktia sa pri nich musia buď opierať o lavičku, alebo spočívať na stehnách. Flexiu a extenziu zaraďte po troch sériách na koniec tréningu rúk . Počítajte však s tým, že sa predlaktie niekedy chová naozaj tvrdohlavo a tak ho musíte tvrdo precvičovať, aby ste ho donútili k reakcii.

Čiastočnými opakovaniami k napumpovaniu

 Ak ste tento postup ešte neskúšali, premeškali ste účinný spôsob, ako napumpovať svaly. Zvoľte si najlepšie kladkový cvik a budete prekvapení efektom. Používajte plný rozsah pohybu až k úplnému vyčerpaniu a keď už nie ste schopní vykonať plnohodnotná opakovaní, pokračujte čiastočnými opakovaniami v hornej polovici pohybe. Cvičte do vyčerpania. Ak skutočne chcete vybudovať masívne ruky , musíte tento postup bezpodmienečne vyskúšať - sotva existuje lepšia stimulácia k rastu.

Tréningové triky Ronnieho Colemana na rozvoj bicepsov

Poďme zabrúsiť do nedávnej histórie. Asi nie je pochýb o tom, že Ronnie mal jedny z najlepších rúk  všetkých čias. Iste Vás napadá otázka, či tiež Vy ste schopný na seba "napakovať" toľko hmoty. V prvom rade si musíme uvedomiť, že je to otázka genetiky. To však neznamená, že my "normálny smrteľníci" sa nemôžeme od veľkého Ronnieho priučiť niečo z jeho postupov a vybudovať si tak mohutnejšie a lepšie vytvarované ruky . Coleman napríklad stále mení svoj tréning rúk  - používa nižšie uvedené tréningové programy a strieda ich.

Tréning A

  • bicepsové zdvihy s jednoručkami v stoji
  • striedavé bicepsové zdvihy s jednoručkami v stoji
  • "Dvadsaťjednotky" s EZ činkou

Tréning B

  • koncentrovaný zdvih sede
  • Scottovej zdvihy s veľkou činkou
  • bicepsové zdvihy s veľkou činkou v stoji

Coleman navyše používa občas tento tréning:

  • bicepsové zdvihy úzkym úchopom na prístroji
  • striedavé bicepsové zdvihy
  • bicepsové zdvihy na kladke

Pri každom cviku zaraďuje 3 až 4 série po 8 až 12 opakovaniach. Ale to nie je to najzaujímavejšie na jeho tréningu. Ronnie má rád ťažké váhy a čiastočné opakovanie, ktorá zaraďuje skoro u každého cviku. Záťaž spúšťa z hornej polohy až zhruba do polovice dráhy pohybu a takto cvičí do vyčerpania. Aby ešte lepšie pôsobil na rozvoj sily bicepsov, používa u kladky ťahanej  zospodu špeciálnu techniku: namiesto toho, aby stál čelom ku kladke, otočí sa k nej chrbtom a lanko kladky prebieha medzi nohami. Ľahko sa predkloní, ruky má pokrčené asi v polovici rozsahu pohybu, maximálne pokrčí ruky  a vo vrcholnej fáze pohybu ich plne kontrahuje. Takto vykonáva čiastočné opakovania do vyčerpania a bicepsy sú napumpované na prasknutie !

 

Produkty v článku

Súvisiace články

Tipy na fitness jedálniček pre ženy

Tipy na fitness jedálniček pre ženy

Pri dodržiavaní zásad zdravého stravovania je v oblasti fitness možné jesť a nepriberať. Rozhodnúť sa pre stravovací fitness program nie je vôbec jednoduché – vyžaduje si sebavedomý a zároveň trpezlivý prístup, navyše triezvy úsudok bez fám a mýtov zo sveta fitness chudnutia. Nech sa páči – dnes podávame inšpirácie na zdravý jedálniček pre ženy! Zobraziť celý článok

Kedy piť proteín pri chudnutí?

Kedy piť proteín pri chudnutí?

Vo svete športu a fitness je úplne bežné piť na zdravie, krásu a kondíciu. Dôležitú úlohu v tom zohrávajú aj proteínové výživové doplnky. Z množstva dostupných vyberáme obľúbené proteíny pri chudnutí. Aj tie ďalej rozlišujeme na základe typu, účinkov, použitia a dávkovania. Tieto kritériá umožňujú lepšie sa orientovať v sortimente, vďaka čomu bude chudnutie efektívnejšie. Zobraziť celý článok

Zabezpečená online platba

Zabezpečená online platba

Vlastníme SSL / bezpečný certifikát

Odoberajte novinky

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách e-mailom

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.

Vyplnením kontaktných údajov vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov v rámci Extrifit Slovakia
a pravidelné zasielanie noviniek.
Je možné sa z pravidelného odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť cez zaslaný newsletter.
Týmto vyhlasujeme, že vaše údaje nebudú použité na iné účely.