NAJČASTEJŠIE ZRANENIA V KULTURISTIKE

Natrhnutie veľkého  prsného svalu  

Ako iste všetci dobre viete, jedná sa mohutný sval, ktorého hlavnou úlohou je priťahovanie rúk  pred hrudný kôš.
Na rozdiel od iných športov je v kulturistike natrhnutie šľachy tohto svalu celkom časté a to najmä pri benčpresse . K natrhnutiu dochádza u relatívne silných športovcov pri obrovskom rýchlom vynaložení  sily, pričom šľacha nestihne na napätie reagovať včas.

Občas sa zranenie objavuje pri nízkokalorickej diéte (treba podotknúť, že tieto diéty oslabujú nielen svaly, ale aj šľachy a kĺby, takže pozor!)

Ako som už spomenul, toto zranenie sa väčšinou objavuje pri  benčpresse, postihuje spravidla iba šľachu upínajúcu  sa ku kľúčnej kosti. Jej natrhnutie je extrémne bolestivé, športovec môže dokonca stratiť vedomie.

https://www.extrifitslovakia.sk/photos/original/extrifitslovakia-zranenia-2_2f4593c5828e2de47f2c029d32f2b07a.jpg

Ako spoznáme zranenie ?

Na prednej strane ramena sa objaví opuch s podliatinami  a stiahnutím kľúčnej  časti vznikne uprostred prednej časti deltového svalu prehlbenina .

Občas sa stáva, že toto zranenie chirurg diagnostikuje ako málo závažné. Omyl je spôsobený  tým, že zranený dokáže pri vyšetrení vykonávať všetky pohyby spojené s motorickou funkciou veľkého svalu prsného. Preto sa zranenie prejavuje ako obyčajné natrhnutie svalu a nie ako vážnejšie prerušenie šľachového úponu. Pri odtrhnutí  kľúčnej časti totiž funkciu predpažovania preberá predná časť svalu deltového.

Ak sa zistí roztrhnutie šľachy vkľúčnej  časti, je nutné ju čo najskôr pripojiť chirurgickým zákrokom späť ku kosti ramennej. Ak sa tak včas nestane, dôjde k stiahnutiu časti svalu od seba ak tzv. Fibróze (pretvorenia svalových vlákien), čo znemožňuje neskoršie prevedenie  zákroku. Aj keď si človek uchová celkovú pohyblivosť ruky  vinou absencie hornej časti veľkého svalu prsného nikdy nedosiahne svoju predošlú  silu, a ak bude chcieť pokračovať v posilňovaní, pocíti  veľké obmedzenia.

 Natrhnutie tricepsu

Napadá vás pri akých cvikoch sa vám toto zranenie môže  prihodiť ? Dám vám príklad. Príťahy hornej kladky širokým úchopom za hlavou. Hoci dlhá hlava trojhlavého svalu ramenného nepatrí pri chrbtových cvikoch medzi najviac namáhané svaly, dochádza pri zhyboch s prídanými závažiami a prítahoch hornej kladky za hlavou s veľkou záťažou najčastejšie práve k jej poškodeniu.

Široký sval chrbtový je mohutný vejárovitý sval, ktorý pripája ruky  k hrudníku a ktorého distálna (distálny  - ďalej od stredu tela, opak proximálnej ) šľacha je pevne prichytená ku kosti ramennej. Dlhá hlava tricepsu je naproti tomu sval menší , ktorého hlavnou funkciou  je po prvé naťahovanie ruky  a po druhé jej privádzanie k hrudníku, týmto spôsobom doplňuje funkciu širokému svalu chrbtovému. Natrhnutiu dlhej  hlavy tricepsu postihuje unavený sval, najčastejšie v dôsledku nedostatočného rozcvičenia. Pri zhyboch alebo príťahoch hornej kladky za hlavu stačí krátke uvoľnenie širokého svalu chrbtového a celé napätie sa prenesie na dlhú hlavu tricepsu. Tá sa môže čiastočne natrhnúť, najčastejšie v mieste úponu ku kosti ramennej (úplné odtrhnutie sa našťastie vyskytuje len občas). Oproti poraneniu  chrbta, ktoré prakticky znemožňuje všetok tréning hornej polovice tela, je natrhnutie dlhej  hlavy tricepsu podstatne menej obmedzujúce. S menšou záťažou môžete naďalej vykonávať chrbtové cviky ako príťahy spodnej kladky či veslovanie s T-tyčou. Pred obnovením tréningu trupu je však vhodná krátka zotavovacej pauza.
Natrhnutiu dlhej  hlavy tricepsu sa môže vyskytnúť aj pri francúzskych tlakoch v ľahu. Aby ste predišli tomuto zraneniu, zaraďte pred cvikom vhodný strečing.

https://www.extrifitslovakia.sk/photos/original/extrifitslovakia-zranenia-4_2f4593c5828e2de47f2c029d32f2b07a.jpg

Natrhnutie šľachy bicepsu

Jedná sa vôbec o najrozšírenejšie zranenie u kulturistov. Natrhnutie alebo úplné odtrhnutie dlhej  hlavy bicepsu.
Spravidla postihuje sval už oslabený zápalom šľachy, a síce po náhlom pohybe ruky  vzad, napríklad pri hode do diaľky (toto zranenie je časté u vzpierančov a vzniká trhom, tiež pri baseballe a tenise).
Počas tohto pohybu je dlhá hlava náhle vystavená veľkému napätiu a následne sa trhá - najčastejšie v mieste, kde jej šľacha vstupuje do medzihrbolkového žliabku kosti ramennej.

Mŕtvy ťah s veľkou záťažou, môže  prihodiť aj iné charakteristické poranenia bicepsu. Obvyklú technikou používanú pri  mŕtvom ťahu, ktorá pri zdvíhaní veľkej záťaže zabraňuje otáčaniu činky v dlaniach, je tzv. Striedavý úchop (jedna ruka drží činku nadhmatom, druhá podhmatom).

Aj keď tento postup všeobecne neposkytuje osobitné riziko, môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť natrhnutie alebo oddelenie distálnej šľachy bicepsu v mieste pripojenia svalu ku kosti ramennej. Počas aktívnej fázy mŕtveho ťahu je úsilie vyvíjané predovšetkým svalstvom nôh, zadku, chrbta a brucha. Ruky zostávajú pasívne a sú maximálne prepnuté. (Na medicíne nás učili, že môžeme logicky vysvetliť rozdiel medzi pronáciou a supináciou  tak, že pri  pronácia si ako siahajú pre niečo a supinácie naopak) supinácia sa teda rovná nadhmatom a pronácia podhmatom, ale nie je na škodu si tento ťahák zapamätať.

Pri  supinovanej  ruke  môže ľahké  skrátenie jednej z hláv bicepsu vyvolať prílišné napätie, ktoré je spolu s veľkou záťažou dôvodom natrhnutia šľachy, či dokonca jej úplného odtrhnutia od kosti vretennej. V porovnaní s natrhnutím šliach iných svalov napr. Širokého svalu chrbtového alebo adduktory stehná, ktoré býva sprevádzané neznesiteľnými bolesťami nutiacimi cvičenca bez odkladu ukončiť tréning, vyvoláva natrhnutie šľachy bicepsu napriek svojej vážnosti bolesť relatívne malú. Na trojbojárskych súťažiach sa už našli športovci, ktorí aj po natrhnutí šľachy bicepsu ďalej pokračovali v mŕtvom ťahu.

Ako spoznáme toto zranenie ?

https://www.extrifitslovakia.sk/photos/original/extrifitslovakia-zranenia-5_2f4593c5828e2de47f2c029d32f2b07a.jpgNa predlaktí sa objaví viditeľný opuch spôsobený krvným hematómom. Najnápadnejšie je však premena bicepsu, ktorý v hornej časti ruky  blízko svalu veľkého prsného a deltového vytvorí guľovitý útvar a odkryje tak nižšie položený hlboký sval ramena. Aj napriek natrhnutiu svalu môže byť ruka  naďalej ohýbaná, hoci menšou silou, a to vďaka účinku hlbokého svalu ramenného, ​​svalu vretenného, dlhého aj krátkeho radiálneho naťahovača zápästia a obráteného svalu oblého. Oveľa väčšie ťažkosti nastávajú pri supinácii predlaktia, kedy prevedenie koncovej  fázy pohybu zostáva iba na hlbokom svale ramennom .

Pokiaľ nie je šľacha chirurgickým zákrokom okamžite vrátená späť na kosť vretennú , dochádza k nevratnému stiahnutiu svalu a zmenám v štruktúre vlákien. Pohyb ruky  je síce možný aj naďalej, avšak so značnou stratou sily pri jej ohýbaní a supinácii.
Tomuto úrazu možno zabrániť pravidelným tréningom bicepsu, ktorého cieľom nie je budovanie svalu, ale zosilneniu šliach. Za tým účelom je vhodné obohatiť bicepsový zdvih s obojručnou činkou sériami s Cheatingom , pri ktorých cvičiaci dodáva činke švih zakláňaním trupu. Ak je táto technika vykonávaná pravidelne, potom napínaním zosilňuje distálnu šľachu bicepsu. Musí byť však vykonávaná opatrne, a nie s guľatými chrbtom.

Vyskočenie  platničky

Toto poranenie je pri posilňovaní relatívne bežné zranenie. Väčšinou býva spôsobené nesprávnym držaním chrbta pri cvikoch ako drepy s olympijskou činkou, mŕtvy ťah či príťahy olympijskej činky  v predklone k hrudníku.
Zásadné chyba, ktorej  je potrebné sa vyhnúť, spočíva v guľatení chrbta, kedy sa stláča predná časť medzistavcovej platničky. Ak platnička praskne alebo zostarne, presunie sa tekutina rôsolovitého jadra smerom dozadu a začne tlačiť na miechu alebo korene chrbticových nervov. Príznaky závisia od druhu poškodenia, množstvo vytlačenej tekutiny rôsolovitého jadra na ploche, na ktorú tlak pôsobí. Platnička potom buď jednoducho vyčnieva, alebo horšie, rôsolovité jadro povyskočí skrz väzivový prstenec, ktorý ich obklopuje, a niekedy dokonca pretrhne zadný väz spájajúci stavce. Stlačenie nervových vlákien spôsobené roztrhnutím väzivového prstenca je veľmi bolestivé a vedie k značnému pohybovému obmedzeniu. Pri posilňovaní dochádza k vyskočeniu  spravidla v bedrovej oblasti, najčastejšie medzi tretím a štvrtým alebo štvrtým a piatym bedrovým stavcom. Bolesť je tupá a vychádza z hĺbky, niekedy ju sprevádza opuch a brnenie. Objavuje sa uprostred chrbta alebo ešte častejšie na jednej strane a rozbieha sa k bedrových  svalom, panve , kosti lonovej, a dokonca do celej dolnej končatiny. Vyskočená platnička sa spravidla vracia do pôvodnej pozície a bolesť postupne odznieva. Niekedy však vyklenutie platničky nezmizne, prípadne sa uvoľní časť medzistavcovej  chrupavky a stlačia nervové vlákna. V oboch prípadoch býva lekárom navrhnutý chirurgický zákrok.
Aby nedošlo k vyskočeniu platničky , je potrebné pri rizikových cvikoch ako drep s olympijskou činkou, mŕtvy ťah, predklony s činkou za hlavu či príťahy olympijskej  činky v predklone k hrudníku zaujať správne držanie tela.

https://www.extrifitslovakia.sk/photos/original/extrifitslovakia-zranenia-7_2f4593c5828e2de47f2c029d32f2b07a.jpg

Pri akomkoľvek cvičení s veľkou záťažou je nevyhnutné postupovať podľa nasledujúcich bodov

1. Hlbokým nádychom nafúknete  hruď ako balón a zadržte dych, čím spevníte hrudník a predídete prípadnému pádu hrudného koša dopredu.

2. Napnutím brušného svalstva spevníte brucho a zvýšite vnútrobrušný tlak, ktorý zabraňuje zrúteniu trupu vpred.

3. Kontrakciou svalstva bedrovej oblasti narovnajte chrbát.

Narovnaním trupu popísaným spôsobom a jeho fixáciou napnutím svalov zabraňujeme guľateniu chrbta, ktoré môže zapríčiniť vyskočenie  a poškodenie medzistavcových platničiek.
Po náročnom tréningu je dobré urobiť strečing chrbtice, napr. Zavesením sa na hrazdu, a uvoľniť telo, aby sa znížilo napätie chrbtových svalov a vyrovnal sa tlak vo vnútri medzistavcových platničiek.

Natrhnutie hamstringov

Natrhnutie hamstringov sa pri posilňovaní objavuje celkom často. Dochádza k nemu väčšinou pri drepoch s olympijskou činkou, ak je trup príliš predklonený. Hamstringy, s výnimkou krátkej hlavy bicepsu femoris, sa veľkou silou sťahujú z krajne natiahnutej pozície, aby sa narovnala panva. To vedie k natrhnutiu najčastejšie ich hornej alebo strednej časti.
Poranenie sa môže vyskytnúť pri tréningu na stroji (zakopávanie v ľahu na bruchu) za použitia veľkej záťaže, a to na začiatku pohybu, keď sú nohy prepnuté a svaly natiahnuté.

Hoci natrhnutie  hamstringov spravidla nie je rozsiahle ani závažné (len zriedka možno pozorovať väčšie  natrhnutie svalu alebo oddelenie od šľachy), spôsobuje vždy bolesť a má sklon vyvolávať komplikácie.
Poranenie tejto svalové skupiny je totiž často nasledované tvorbou väzivovej  jazvy, ktorá vytvára väzivové trenie znemožňujúce ďalšie športové aktivity. Tiež hrozí, že sa vzniknutá neelastická jazva pri veľkom zaťažení opätovne natrhne.

Aby ste zabránili tomuto poraneniu, zahrňte do tréningovej jednotky špeciálnej naťahovacie cvičenia, prípadne nimi prerušujte jednotlivé série drepov, mŕtveho ťahu či hacken drepov.
Na druhú stranu niektoré cviky, ako predklony s činkou za hlavou alebo mŕtvy ťah s prepnutýma nohami, ktoré kombinujú posilňovanie a strečing svalov, môžu byť považované za najlepšiu ochranu hamstringov.

 

Čo robiť po natrhnutí hamstringov ?

Aby ste obmedzili tvorbu väzivovej  jazvy, je nevyhnutné, čo najrýchlejšie začať rehabilitačné cvičenia. Týždeň nasledujúci po poranení je potrebné vykonávať mierny strečing stehna . Cieľom je pretiahnutie poranených svalov a najmä uvoľnenie jazvy, aby sa po obnovení tréningu znovu nenatrhla.

Tak, v tomto článku sme uviedli najčastejšie zranenia, ktorá sa v kulturistike môžu prihodiť. Všetkým vám želám, aby sa vám všetkým vyhli , ako čert krížu , ale zase na druhú stranu, čo by to bolo za šport, keby sa občas nejaké to zranenie neprihodilo, nie sme žiadni šachistov (Pavel Vacek promine- kedysi pretekal v šachu, pozn. redakcie), sme proste bodybuilderi, a keď už sa teda niečo stane, tak s tým musíme bojovať. Keby sme sa len báli, čo sa nám môže  odtrhnúť, tak môžeme rovno sedieť doma na posteliach a na fitko sa vykašľať, alebo si zvoliť iný šport. Ale nie, my sme si vybrali ten najnáročnejší šport, pretože meníme samotné ľudské telo, tak proste k tomu občas nejaké to zranenie patrí. 

Produkty v článku

Súvisiace články

Koľko gramov bielkovín denne?

Koľko gramov bielkovín denne?

Bielkoviny patria k základným makronutrientom v rámci každodennej vyváženej stravy. Ich optimálny príjem závisí od viacerých faktorov. Najviac posudzovaný je výpočet podľa váhy a výšky, ale aj podľa nastavených cieľov (chudnutie, rysovanie). Tieto aj ďalšie okolnosti bližšie určujú, koľko gramov bielkovín denne sa odporúča prijať. Zobraziť celý článok

Aký je najlepší spaľovač tukov?

Aký je najlepší spaľovač tukov?

Za každým osvedčeným spaľovačom tukov nachádzame stimulanty na podporu metabolizmu. Rovnako dôležité sú podmienky pre účinnú termogenézu v tele. Za predpokladu, že vybrané produkty spĺňajú obe základné kritériá, dochádza k hlavným princípom spaľovania tukov. Podrobne ich vysvetlíme už v tomto príspevku a ich účinky prezentujeme vďaka vašim obľúbeným spaľovačom tukov. Zobraziť celý článok

Zabezpečená online platba

Zabezpečená online platba

Vlastníme SSL / bezpečný certifikát

Odoberajte novinky

Dostávajte pravidelné informácie o novinkách e-mailom

Táto stránka je chránená sytémom reCAPTCHA od Google s ochranou súkromia a podmienkami používania.

Vyplnením kontaktných údajov vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich údajov v rámci Extrifit Slovakia
a pravidelné zasielanie noviniek.
Je možné sa z pravidelného odoberania noviniek kedykoľvek odhlásiť cez zaslaný newsletter.
Týmto vyhlasujeme, že vaše údaje nebudú použité na iné účely.